KORT NIEUWS

VERNIEUWDE NEFYTO WEBSITE ONLINE

Rond de Nefyto Jaarvergadering op 11 december 2018 is de vernieuwde Nefyto-website gelanceerd. Belangrijke en actuele onderwerpen zijn direct te vinden via de homepage, hetgeen aansluit bij de pijler Verhelderend van de Nefyto Visie en Ambitie om samenleving en stakeholders van informatie te voorzien. De navigatie op de website via de vier tabbladen optimaliseert de toegang tot informatie over gewasbescherming, Nefyto als organisatie en de standpunten van de industrie.

Ga naar nefyto.nl om de website te bekijken.

TRANSPARANTIE EN INNOVATIE

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie geeft steeds meer inzicht in studies en rapporten. In maart 2018 hebben ECPA, CropLife International en de deelnemende bedrijven het Global Transparency Initiative gelanceerd. Hierin onderschrijven zij het belang van transparantie. Echter, ook in transparantie is een balans noodzakelijk. In het voorstel van de Europese Commissie tot de wijziging van de Algemene Levensmiddelenverordening komt de balans onvoldoende terug en dat baart de industrie zorgen. Bepaalde informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsinformatie, dient namelijk beschermd te blijven, omdat dit de basis is voor het doen van investeringen in innovatie.

Japanse Duizendknoop en
andere onkruiden

De invasieve exoot Japanse Duizendkoop verspreidt zich de laatste jaren in rap tempo door Nederland, met alle gevolgen van dien. Ook andere invasieve exoten veroorzaken overlast. Bestrijding van deze hardnekkige onkruiden is lastig. In de Tweede Kamer blijft dit niet onopgemerkt, zo blijkt uit de Kamervragen die onlangs zijn gesteld door Jaco Geurts en Maurits von Martels. Zij vragen staatssecretaris Van Veldhoven en minister Schouten om samen met betrokken partijen een adequate aanpak te ontwikkelen om verdere verspreiding te voorkomen en daarnaast de kennisdeling tussen Nederland en andere Europese lidstaten te faciliteren.FYTOSTAT.NL IS VERNIEUWD

FytoSTAT.nl, het online platform waarop product- en veiligheidsinformatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen wordt gedeeld, is vernieuwd. De zoekfuncties zijn geoptimaliseerd, waardoor het zoeken naar producten en bijbehorende informatie eenvoudiger is geworden. Ook is de website nu geschikt voor gebruik op mobiele telefoon of tablet. Naast de inhoudelijke veranderingen is de uitstraling van de website aangepast. Op een overzichtelijke wijze wordt de gewenste informatie op de webpagina's weergegeven. Neem een kijkje op de nieuwe FytoSTAT website.
TOOLBOX EMISSIEBEPERKING:
NIEUWE KAARTE
N

De Toolbox Emissiebeperking bevat kaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Er is nu een aparte kaart gemaakt voor driftarme doppen en een aparte kaart voor driftreducerende technieken. In de nieuwe toolboxkaart over driftarme doppen wordt aandacht besteed aan onder meer de druppelgrootte versus effectiviteit: ‘De druppelgrootte is voor een effectieve bespuitingen veel minder van belang dan vaak gedacht wordt. Bij de formulering van gewasbeschermingsmiddelen zijn flinke stappen vooruit gezet.’ Kijk voor de nieuwe Toolboxkaarten driftreductie op toolboxwater.nl.