Nefyto Visie en Ambitie

Duurzaam en helder naar de toekomst. Dat is de visie en ambitie
van Nefyto. De vier pijlers van de ambitie zijn Vernieuwend,
Verantwoord, Verbindend en Verhelderend.

Damien Viollet


Naar 'digitale duurzaamheid'

Het beschikbare effectief middelenpakket komt steeds meer onder druk. Dit plaatst telers voor een probleem en het bedreigt de leidende positie van de Nederlandse land- en tuinbouw. Een nieuwe benadering van Stewardship en het toelatingssysteem kan een oplossing bieden. Traceability en advies op maat voor de teler, gericht op veiligheid voor toepasser en milieu, zijn daarvan de belangrijkste onderdelen. Dit gebeurt met behulp van digitale technologie. Nefyto verkent E-Stewardship.

Een revolutionair idee? "Jazeker", antwoordt Damien Viollet, hoofd van BayerCrop Science Benelux en lid van het dagelijks bestuur van Nefyto. "Maar we moeten wel. Er zijn geen alternatieven voor de middelen die binnenkort verdwijnen. Dat is zorgelijk. Het is noodzakelijk om telers 'digitale duurzaamheid' te bieden, door hen te voorzien van advies op maat inzake veiligheid voor toepasser en milieu, toegespitst op het perceel."

Specifieke situaties

Het 'klassieke' toelatingssysteem generaliseert de toepassing van middelen en de omstandigheden waaronder die toepassing plaatsvindt. Hierbij is de risicobeoordeling gebaseerd op het gangbare 'worst case' scenario. Daardoor voldoen veel toepassingen niet aan de steeds strenger wordende eisen, bijvoorbeeld als het gaat om risico's voor het oppervlaktewater.

"Er zijn echter veel specifieke situaties waarin een middel veilig kan worden toegepast op een perceel, mits in een bepaalde dosering in combinatie met de juiste toedieningstechniek. Met digitaal advies, afgestemd op de omstandigheden, weet de teler per situatie welke middelen hij veilig kan toepassen en hoe. Dit is een pragmatische manier om toelatingen beschikbaar te houden voor de markt", aldus Damien Viollet.

Nefyto noemt dit E-Stewardship. Het dient meer doelen dan alleen het behoud van een effectief middelenpakket. "We willen naar een duurzame land- en tuinbouw. Maar de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen door telers gaat langzaam, omdat dit voor hen vooral een kostenpost is en nog niet een middel om waarde mee te creëren. Digitaal gebruiksadvies op maat is een duurzaamheidsmaatregel waarmee de teler wel waarde kan creëren. Met name ook naar de retail, die van haar leveranciers eist dat ze duurzaam produceren en dat ze zich verantwoorden door middel van traceability."

Nederland voortrekker

Er gelden enkele belangrijke voorwaarden voor het realiseren van deze ambitieuze doelstellingen. "Daar kunnen we aan voldoen. Juist in Nederland", zegt Damien Viollet. "Daardoor kan Nederland voortrekker zijn van deze omwenteling in de teeltpraktijk en het toelatingssysteem. Als gewasbeschermingsbedrijven, verenigd in Nefyto, willen we dit graag. Het is nu tijd om de voordelen van digitale duurzaamheid te gaan verkennen met de Nederlandse overheid en het Ctgb. De Nederlandse agrarische sector kent al een hoge graad van digitalisering. Verder sluit E-Stewardship uitstekend aan bij een project waar Nefyto en Agrodis samen aan werken, binnen de stichting Agro CloSer, namelijk de ontwikkeling van een systeem voor tracking & tracing voor gewasbeschermingsmiddelen."

Dit kan ook worden benut voor veiligheidsadvies op maat. "En het biedt zicht op verantwoord gebruik door de teler. De informatie hiervoor is beschikbaar in de cloud van een onafhankelijke, externe partij."

Nefyto zal, samen met stakeholders, bijdragen aan een geharmoniseerd systeem voor digitale duurzaamheid. De individuele gegevens van duurzame toepassingen blijven eigendom van de individuele telers, conform de Europese privacy-wetgeving.

‘Nederland kan voortrekker zijn van deze
omwenteling in het toelatingssysteem’